وابستگی

زندگی تمام چیزهایی را که برایت مهم جلوه میدهد را یکی یکی از تو میگیرد. 

و تو با چنگ و دندان و زحمت یکی یکی آنها را بدست آوردی و به آنها میبالی.

اما زندگی برای وابستگی های تو اصلاً ارزشی قائل نیست.

زندگی به عقایدِ احمقانه یِ شما اهمیت نمیدهد.

زندگی برای اهداف، رویاها و تخیلاتِ تو 

زندگی برای باورها، اعتقادات و تمناهای تو نقشه ای دارد.

یا رها میکنی تمامی چیزهای این جهانی را، یا زندگی کاری میکند تا خودت تقدیمش کنی.

هستند کسانی که تمام تلاششان را میکنند تا نگه دارند محصولاتشان را.

همان چیزهایی که به آن مفتخرند و از آنها به خود میبالند.زندگی می‌ستاند تک تک شان را.

هر چه بیشتر وابسته باشی بیشتر درد میکشی.

هر چه بیشتر بخواهی بیشتر باید ستیز کنی. درد بکشی و رنج ببری.خواسته ها دروازه یِ جهنم اند.https://t.me/noktehaymanavi/

/ 0 نظر / 117 بازدید